บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด (UAI)

บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด (UAI) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมประเภทเส้นชั้นนำของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ทำการจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศไทย และส่งออกหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และอินเดีย เป็นต้น

United Aluminium Industry Co., Ltd.

กิจกรรมล่าสุด