บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด (UAI)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียม มากกว่า 20 ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดต่างๆ อลูมิเนียม อินกอท สำหรับอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมล่อหลอม

กิจกรรมล่าสุด

Windoor Tech Thailand

เก็บตกภาพบรรยายกาศจากงาน Windoor Tech Thailand ที่ผ่านมาครับโพสต์โดย United Aluminium Industry เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020