มีหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ในลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ 3 มิติ โดยบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมเครื่องตัดแม่พิมพ์อัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดจากต่างประเทศมาใช้ ได้แก่ เครื่อง Wire Cut เครื่อง CNC และ เครื่อง EDM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด