บริษัท UAI ได้นำเทคโนโลยีการรีดอลูมิเนียมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบ PLC สามารถผลิตอัลลอย 6082, 6061, 6005, 6106, 6063, 6060 และ 1070 โดย สามารถผลิตอลูมิเนียมได้หลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า ได้แก่ T1, T4, T5, T52 และ T6 รวมทั้งยังมีเตาอบที่ได้มาตรฐาน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่าอลูมิเนียมเส้นที่ได้มีมาตรฐานและความคงทนตามลักษณะการใช้งานต่างๆ
ในปัจจุบัน มีเครื่องรีดอลูมิเนียม จำนวน 9 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 3,000 ตันต่อเดือน