สามารถผลิตอัลลอยได้หลากหลายเกรด ตามลักษณะงาน ได้แก่ 6082, 6061, 6005, 6106, 6063, 6060 และ 1070
นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 3 นิ้ว, 3 นิ้วครึ่ง, 4 นิ้ว, 4 นิ้ว ครึ่ง, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว และ 7 นิ้ว และเลือกความยาวได้ตั้งแต่ 5.8-6 เมตร โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของสารประกอบทางเคมีอย่างละเอียดด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ และมีการอบด้วยเตาอบโฮโมจิไนส์ โดยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี ทำให้ได้บิลเลตที่มีคุณภาพตามมาตฐาน
ในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตอลูมิเนียมแท่ง หรือบิลเลต ได้ถึง 40,000 ตันต่อปี และยังสามารถผลิตอลูมิเนียมอินกอทอัลลอยเกรดต่างๆ เช่น LM6, ADC12 และ AC4B เป็นต้น ได้ถึง 2,000 ตันต่อเดือน