ผลิตอลูมิเนียมเส้นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย  ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลีและญี่ปุ่น ให้มีรูปทรงและมีคุณภาพตามต้องการ สามารถรองรับจำนวนการผลิตประมาณ 3,000 ตันต่อเดือน มีผลิตภัณฑ์มากถึง 28 กลุ่ม แบบและชนิดมากกว่า 40,000 แบบผลิตตามวัตถุประสงค์การใช้งาน T1  T4  T5 และ T6 เตาอบที่ได้มาตรฐาน อุณหภูมิคงที่ตลอด ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อลูมิเนียม UAI จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ