ฝ่ายผลิตโรงหลอมบิลเลต

Alloy 6060 6061 6063 ความกว้าง 3 นิ้ว – 9 นิ้ว ได้รับการรับรองคุณภาพชิ้นงานจากผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก ความยาว 200 มม. – 6,000 มม. ผ่านขั้นตอนการอบ (Homogenize) ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Spectrometer)

ฝ่ายผลิตโรงหลอมอินกอท

ADC12 , ALSI 132, ACB2B,AC4B, LM6 , LM 25 ฯลฯ หรือตามจุดประสงค์ที่ต้องการ สำหรับงานอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหล่อหลอม ฯลฯ ผลิตตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (JIS) และประเทศสหรัฐอเมริกา (ALCOA) การตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (spectrometer)